Servei Geocodificació

La geocodificació és un procés pel qual es transforma una descripció d'una ubicació, així com coordenades, una direcció o un nom d'un lloc, en una ubicació a la superfície de la Terra. Amb aquest servei: 
 

Carrer
http://ide.cime.es/wscarrerer/carrer.aspx

Sol·licitud

Paràmetres obligatòris:
 • direccio: Paràmetre que correspon a qualsevol part d'una via. Es pot introduir el tipus de via, el nom de la via o el portal. Obligatòriament, s'haurà de posar el nom de la via, opcionalment, es pot afegir el tipus de via separant el tipus de via i el nom del carrer mitjançant espais, i el portal, separant el tipus i el nom de la via del portal amb una coma. Quan s'introdueix un portal, es retornarà un portal, en cas contrari, es retornarà un eix amb les coordenades que ocupa la via. No s'acceptaràn noms de via d'una longitud inferior a 3 caràcters.
Paràmetres opcionals:
 • p: Pàgina que indica la paginació dels resultats, divindit el resultat complet en pàgines d'un màxim de 500 eixos. Si la paginació és 0 es mostraràn tots els resultats, en cas contrari, cada pàgina mostrarà 500 eixos, començant amb la pàgina 1 que conté els 500 primers resultats ( de 0 a 500).
Exemple:
 
http://ide.cime.es/wscarrerer/carrer.aspx?direccio=Carrer%20Borja%20Moll,51&p=1

"Carrer Borja Moll,51", "Carrer" és el tipus de via, "Borja Moll" és el nom de la via, i "51" és el portal. "%20" és la separació per espais.
 
 
Resposta 
Es retorna una cadena JSON amb els següents valors:
 
 • status: indica si s'ha fet una consulta correcte
 • totalEncerts: és el nombre total de elements que corresponen a la consulta realitzada.
 • encerts: és la matriu de eixos o portals corresponents a la consulta.
 • pagina: indica els resultats que es mostren actualment, el primer nombre és el mínim, i el darrer el màxim. Pot no haver-hi resultat

Cada element té la següent estructura:
 • elementAdr: indica si és un eix o un portal.
 • nomVia: és el nom complet de la via.
 • tipusVia: indica si la via és un carrer, una plaça, una avinguda, etc.
 • idmun: identificador del municipi.
 • cod_via: identificador de la via.
 • dsmun: nom del municipi.
 • nucli: nucli urbà on es troba l'element.

L'eix té com a propi els següents valors:
 • xmin, ymin, xmax, ymax: és el conjunt de coordenades que enquadren la via. El sistema de coordenades que s'utilitza és ETR8931N - EPSG:25831.

El portal té ademés els següents valors:
 • x, y: indica la posició en que es troba el portal, el sistema de coordenades que s'utilitza és ETR8931N - EPSG:25831.
 • portal: indica el nombre de portal que té.
 • id: indica l'identificador del portal.

 

 


 
Exemple:
 
Exemple eix
{
	status: "ok",
	totalEncers: 1,
	pagina:0-500,
	encerts: [
		{
			elementAdr: "eix",
			nomVia: "BORJA MOLL",
			tipusVia: "C.",
			idmun: "07032",
			cod_via: "155",
			dsmun: "Maó",
			nucli: "Maó",
			xmin: "608110,012",
			ymin: "4415503,652",
			xmax: "608684,242",
			ymax: "4415522,202"
		}
	]
}
Exemple portal
{
	status: "ok",
	totalEncers: 1, 
	pagina:0-500,
	encerts: [
		{
			elementAdr: "portal",
			nomVia: "BORJA MOLL",
			tipusVia: "C.",
			portal: "51",
			idmun: "07032",
			cod_via: "155",
			dsmun: "Maó",
			nucli: "Maó",
			x: "608295,64271443",
			y: "4415499,34277796",
			id: "38912"
		}
	]
}

 
Portal proper
http://ide.cime.es/wscarrerer/carrer.aspx

Sol·licitud

Paràmetres obligatòris:
 • posx: coordenada X del portal. 
 • posy: coordenada Y del portal. 
Exemple:
 
http://ide.cime.es/wscarrerer/portalproper.aspx?posx=608295,64271443&posy=4415499,34277796
 
 
Resposta 
Es retorna una cadena JSON amb els següents valors:
 
 • status: indica si s'ha fet una consulta correcte
 • totalEncerts: és el nombre total de elements que corresponen a la consulta realitzada.
 • encerts: és la matriu de eixos o portals corresponents a la consulta. 

Cada element té la següent estructura:
 • elementAdr: indica si és un eix o un portal.
 • nomVia: és el nom complet de la via.
 • tipusVia: indica si la via és un carrer, una plaça, una avinguda, etc.
 • portal: indica el nombre de portal que té.
 • idmun: identificador del municipi.
 • cod_via: identificador de la via.
 • dsmun: nom del municipi.
 • nucli: nucli urbà on es troba l'element.
 • x, y: indica la posició en que es troba el portal, el sistema de coordenades que s'utilitza és ETR8931N - EPSG:25831.
 • distancia: indica la distancia entre les coordenades introduides i les coordenades del portal.

 

Exemple:
  
{	status: "ok",	
	totalEncers: 1,	
	encerts: [	
		{	
			elementAdr: "portal",
			nomVia: "BORJA MOLL",
			tipusVia: "C.",
			portal: "51",
			municipi: "Maó",
			idmunicipi: "07032",
			nucli: "Maó",
			idnucli: "9_07032",
			x: "608295,64271443",
			y: "4415499,34277796",
			distancia: "0"
		}
	]
}

 
 
 

 

Desenvolupa:
SILME
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Mao  Ajuntament de Ciutadella  Ajuntament de Alaior  Ajuntament des Castell  Ajuntament de Sant Lluis  Ajuntament des Mercadal  Ajuntament de Ferreries  Ajuntament des Migjorn Gran
En xarxa amb:
IDEIB
 
© Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
+34 971 356 265
cartografia@cime.es
Avís Legal | Accessibilitat | Contacte | XHTML 1.0 | CSS 2.1
CIME