Notícies i actualitat

 
 
  
 

Una xarxa per facilitar l'ús de la informació territorial.

Ahir, dia 9 d'octubre de 2014 es va celebrar a Menorca l'assemblea anual de la Xarxa SITMUN. Una xarxa que està formada per diverses administracions públiques i universitats (diputació de Barcelona, diputació de Lleida, Consell Insular de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, Universitat Autònoma de Barcelona, Diputació de Girona i Consell Insular de Menorca) que té per objectiu la col·laboració per tal de facilitar l'ús i la gestió de la cartografia i la informació territorial.

A Menorca, SITMUN és un dels pilars de la IDE menorca (http://cartografia.cime.es), el servei de cartografia i d'informació territorial dels ajuntaments i del Consell Insular. I es fa servir tant per crear visualitzadors de gestió d'informació geogràfica d'ús intern de departaments i àrees del Consell i ajuntaments, com per generar visualitzadors d'ús públic com el visualitzador de medi ambient (http://ide.cime.es/sitmun/ambiental.jsp), el visualitzador de medi ambient per a dispositius mòbils (http://ide.cime.es/sitmun/ambientalmobile.jsp) o el visualitzador d'equipaments i infraestructures (http://ide.cime.es/sitmun/equipaments.jsp).

A l'assemblea d'ahir es vàren acordar un seguit de modificacions al protocol de funcionament de la xarxa per optimitzar encara més la col·laboració entre els membres i, alhora, facilitar l'entrada de noves administracions públiques a la xarxa. Així mateix es varen fixar nous objectius comuns de treball per als propers mesos.

Aquesta col·laboració permet optimitzar els recursos públics i oferir a les diferents administracions i als seus usuaris (tècnics i ciutadans) un servei que d'altra manera no seria possible, o bé seria moltíssim més costós. Així mateix la col·laboració permet, més enllà d'optimitzar recursos econòmics, que els tècnics comparteixin solucions als reptes comuns que les diferents administracions locals encaren en el dia a dia.


 

 
 
  
 

Estudiants de la UAB visiten la IDE Menorca

MENORCA, Maig de 2011

Alumnes de primer curs del Grau de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han estat dels primers en conèixer la nova pàgina web i el nou visor de cartografia de la IDE Menorca que el Consell posarà a disposició del públic en general abans de finals de mes i que incorpora notables millores a l’actual.

La sessió informativa, celebrada ahir 13 de maig de 2011 a la seu de la institució a Maó, va servir també per mostrar-los el sistema d’informació geogràfica corporatiu que és la base de la IDE i que permet l’actualització dels continguts que després es fan públics.

La IDE és la infraestructura de dades espacials de Menorca, és a dir, una porta a tota la informació territorial disponible sobre l’illa. L’objectiu que persegueix el Consell a l’hora de posar en funcionament aquesta plataforma és facilitar l’accés a la informació cartogràfica i territorial, promovent-ne el seu ús per tal d’aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en les feines relacionades amb el territori que desenvolupen diferents col·lectius professionals, ja siguin procedents del sector públic o privat.

Com a infraestructura de la informació té, a més, el propòsit de facilitar la creació d’activitat econòmica en l’àmbit de les noves tecnologies, així com de simplificar la feina d’aquelles empreses i persones que treballen amb informació territorial a Menorca, fent del Consell de Menorca una administració més accessible i transparent.
 

 
 
  
 

La IDE Menorca a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó

MENORCA, Març de 2011

 

RamisEls passats dies 22 i 23 de Març dos tècnics de la IDE Menorca van realitzar una jornada de formació pels alumnes del Grau Superior d'Informàtica de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó. La jornada va consistir en dos sessions de dos hores en què es va fer una introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i les Infraestructures de Dades Espacials (IDE).

Durant la primera sessió es va realitzar una aproximació als SIG i les IDE.  Els alumnes van descarregar i instal·lar el programa GvSIG i van realitzar operacions espacials bàsiques amb arxius de cartografia descarregats del geoportal de la IDE Menorca.

En la segona sessió els alumnes van realitzar un cas pràctic d'utilització dels estàndards OGC en la creació de pàgines web amb informació cartogràfica mitjançant el component open source 'OpenLayers' fent servir els serveis OGC de la IDEIB i la IDE Menorca. També es va explorar l'API de Google com a eina de creació de pàgines web amb cartografia dinàmica.


 

 
 
  
 
II Jornades d'Informació Territorial de Menorca

El proper divendres, dia 7 de novembre de 2014, celebrarem a la sala de plens del consell Insular de Menorca les II Jornades d'informació territorial de Menorca.

Hi presentarem algunes de les novetats d'enguany de la IDE menorca i tindrem la sort de comptar també amb representants de la IDEIB que ens presentaran les iniciatives que es duen a terme en informació territorial des del Govern de les Illes Balears.

El segon bloc de presentacions les faran professionals de diferents àmbits que presentaran casos pràctics d'ús de la informació geogràfica de les IDE, que serviran per obrir un debat sobre la informació amb preguntes obertes als responsables de les IDE de balears.

Us hi esperem!!

 


 
 
  
 

Ortofoto de Menorca

MENORCA, Juny de 2007

El Consell Insular ha encarregat una ortofoto a escala 1:5000 de tot el territori menorquí. Aquesta imatge permetrà conèixer l'estat actual de l'illa i treballar per un desenvolupament més equilibrat i sostenible.

El vol es realitzarà durant l'estiu d'aquest any. Les imatges es prendran des d'un avió que transporta una càmera fotogramètrica d'alta resolució i que volarà a una alçada d'uns 2000 metres. Els negatius seran escanejats en un escàner de precisió.

Una vegada realitzat el vol, un equip de topògrafs han de realitzar el recolzament del vol sobre el terreny. El recolzament consisteix en agafar coordenades mitjançant GPSs diferencials d'alta precisió, de punts perfectament identificables en les imatges. Aquest punts permetran, gràcies a un procés anomenat aerotriangulació, georeferenciar els fotogrames. Però el procés de producció de les ortofotos no acaba aquí.

Un cop acabada la georeferenciació, es realitza la ortorectificació. Aquest procés consisteix en transformar la projecció cònica que es representa en el negatiu de la càmera a una projecció ortogonal. Això s'aconsegueix creuant les imatges georefrenciades amb un model digital d'elevacions, que és una representació del relleu de la illa.

Finalment es realitza el mosaic de les imatges i es fan els ajustos de contrast.
Amb tot, es preveu que els serveis tècnics del Consell i els Ajuntaments podran disposar d'aquest vol a final d'any. De ser així a principis de l'any vinent es podrà consultar la imatge al servidor de mapes SITMUN.

 

 
 
  
 

Conveni de col·laboració amb el Govern Balear

MENORCA, Juny de 2008

El Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern Balear han signat un conveni de col•laboració en matèria de cartografia.

El conveni estableix les bases per compartir tant informació cartogràfica com intercanviar experiències i cooperació en matèria de cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica, especialment orientat al desenvolupament de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears.

Una infraestructura de Dades Espacials té com a objectiu la difusió i distribució d’informació cartogràfica, facilitant que la informació sigui compartida, per aconseguir més transparència, eficiència i equitat en l’ús de les dades. Té una vessant de relació inter administrativa però també està pensada per obrir la informació a un públic general tot i que està més enfocat a un ús tècnic que lúdic de la informació.

 

 
 
  
 

Presentació de la web de cartografia a la II Jornada de Informació Geogràfica de les Illes Balears

Palma, Octubre de 2008

El passat dia 30 d'octubre es va celebrar a Palma de Mallorca les II Jornades de Informació Geogràfica de les Illes Balears. En les que el Consell Insular hi realitzar una ponència per presentar la pàgina de cartografia sota el títol 'Node IDE Menorca de la IDEIB'.

 

 
 
  
 

El PTI a la web de cartografia del Govern de les Illes Balears

MENORCA, Abril de 2009

Des del passat dia 22 d’abril de 2009 es pot consultar la cartografia del Pla Territorial Insular de Menorca a la IDEIB, la pàgina de cartografia del Govern de les Illes Balears (http://www.ideib.cat).

Aquest fet és possible gràcies als ‘Geoserveis’, un tipus de protocol web que permet l’intercanvi d’informació cartogràfica i que possibiliten que des de el visor de la IDEIB es pugui superposar la informació que està hostatjada en el servidor del Consell Insular.

D’aquesta manera quan un usuari activa la capa del PTI de Menorca al visor de la IDEIB, el que està fent l’aplicació de manera interna és connectar amb el servidor del Consell Insular per obtenir la informació que l’usuari demani en cada moment.

Aquest és només un més dels resultats que es deriven del Conveni de col·laboració entre el Consell i Govern que es va signar juny de l’any passat.

 

 
 
  
 

Nou sistema de referència de la cartografia del Consell Insular de Menorca

Maó, Abril de 2009

En compliment del ‘REAL DECRETO 1071/2007’ de 27 de Juliol, pel que es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, el consell Insular de Menorca ha realitzat la migració de la cartografia existent al nou sistema de referència.

El decret especifica que el nou sistema oficial de coordenades és ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) en substitució de l’antic ED50 (European Datum 1950).

La disposició transitòria segona obliga a totes les Administracions Públiques utilitzar el nou sistema en tota la cartografia i informació geogràfica produïda a partir de l’1 de gener de 2015.

D’aquesta manera el Consell Insular s’anticipa al termini d’aplicació obligatòria regulat per decret.

 

 
 
  
 

La web de cartografia i la IDEE

MENORCA, Abril de 2009

La pàgina de cartografia del consell Insular és, en realitat, el que tècnicament s’anomena una Infraestructura de dades espacials (IDE).

Des del mes d’abril la IDEE (Infraestructura de dades espacial d’Espanya), impulsada per el 'Consejo Superior Geografico' pertanyent al Ministeri de Foment del Govern d'Espanya ha reconegut la pàgina web de cartografia del Consell Insular com a IDE i en dóna accés des de la seva pàgina web.
D’aquesta manera es consolida el projecte IDE Menorca i s’integra amb la resta de IDEs, tal i com marquen els principis de la directiva INSPIRE (2007/2/CE del parlament Europeu).

Amb aquest procés es busca transversalitzar la informació cartogràfica, amb l’objectiu d’aconseguir més eficàcia i transparència, eliminar errors i duplicitat de feines i aconseguir integrar també la cartografia a la cada vegada més forta societat de la informació.

Tot plegat permet una gestió del territori més eficient i de més qualitat. Tant per part de les Administracions com en el pla de l’empresa privada.

 

 
 
  
 

Millora del visor genèric de la pàgina de cartografia

Maó, Octubre de 2009

El Consell Insular de Menorca ha iniciat el procediment de contractació d'una empresa per a realitzar la millora del visor genèric IDE d'aquesta pàgina web, per aconseguir integració real amb la IDEIB i millorar també el rendiment i la facilitat d'ús.

Així mateix el contracte inclourà la millora del catàleg de metadades i la creació de nous serveis web relacionats amb la cartografia.

Les empreses que vulguin presentar-se al concurs, poden consultar les bases i els plecs tècnics al següent enllaç de la pàgina principal del CIM, dins l'apartat perfil del contractant:

Bases del concurs de procediment obert per a la contractació de la creació base tecnològica de la IDE Menorca.

 

 
 
  
 
El nou geoportal de la IDE menorca

El dia 3 de Juny de 2011 el Consell Insular de Menorca va publicar el nou portal de la IDE Menorca (http://cartografia.cime.es). Aquest portal, que constitueix el node de Menorca de la IDEIB, té com objectiu facilitar l’accés a la informació geogràfica existent sobre Menorca. La IDE Menorca integra tant el Consell Insular com als Ajuntaments i altres institucions d’àmbit menorquí com l’Observatori Social i Ambiental de Menorca (OBSAM). Cada un d’aquests organismes publica a través de la IDE Menorca la informació territorial de què disposa amb la vocació de donar servei a ciutadans, administracions i empreses de Menorca.

El projecte ha possibilitat la creació de l’estructura de servidors, programes informàtics i procediments necessaris per permetre la creació i manteniment de la informació territorial així com la seva publicació a Internet través d’estandàrds d’interoperabilitat OGC, que en permeten la consulta tant de la web de la IDE Menorca com de la IDEIB.

La IDE Menorca s’integra així, al paraigua que representa la IDEIB pel que fa a la informació territorial. Existeix, de fet, una forta col·laboració en tots els nivells entre les IDE de les Illes Balears que es tradueix en una integració dels serveis que tenen per objectiu millorar el servei d’accés a la informació i disminuir-ne el cost de creació.

El portal s’estrena amb un visualitzador genèric i es completarà en els propers mesos amb visualitzadors temàtics. El primer dels quals serà un visor dedicat al turisme actiu.

 
 
  
 

IDE menorca ''Mobile''

La IDE Menorca acaba de publicar la versió mòbil del visualitzador IDE menorca de cartografia . Aquesta aplicació és una adaptació per a dispositius mòbils del visualitzador-catàleg de cartografia de la IDE i amb la funcionalitat afegida de ‘localització’ que posiciona damunt del mapa el punt en el que es troba el dispositiu.

La versió IDE Menorca mòbil, permet, localitzar adreces, topònims i referències cadastrals així com visualitzar, a més de la base de referència i les ortofotos de diferents anys, totes les capes d’informació territorial existents sobre Menorca que es poden cercar desde el botor ‘afegir’ del menú ‘capes’.

Aquest visor web es pot emprar des de qualsevol dispositiu que disposi de connexió i navegador d’Internet (smartphones, tablet pc, etc.).
 

 

 
 
  
 
Ja està disponible l’Street view de Menorca
Avui, 1 de juliol de 2011, Google acaba de fer accessible a l’Street View les imatges de Menorca. Street view és una aplicació que permet veure fotografies panoràmiques dels carrers i carreteres del món. Les imatges que es poden veure han estat capturades des de dispositius fotogràfics instal·lats en cotxes que, a mesura que circulen, emmagatzemen les imatges i la seva ubicació en un disc dur. 
Cotxe i bicicleta amb el dispositiu de captura i enregistrament de fotografies i coordenades.

Les fotografies, de 360 graus en sentit horitzontal i 270 en sentit vertical, estan geoposicionades de manera que l’aplicació és capaç de processar-les i enllaçar cada imatge amb la següent. En realitat a cada punt en què es pot veure una imatge s’han pres, en realitat, nou fotografies des de nou objectius diferents (els últims dispositius que Google fa servir, anomenats de cinquena generació, ja fan quinze fotos simultànies des de cada punt).

D’aquesta manera l’usuari, des de l’aplicació de l’Street view, pot tenir la sensació d’estar realment en aquell lloc del territori, pot avançar per un carrer i girar la vista en totes direccions.

A més de les imatges i les coordenades, obtingudes gràcies al GPS integrat en el dispositiu, s’enregistren també dades LIDAR que permeten tenir control de les distàncies en les imatges de l’street view.

Les imatges de Menorca van ser capturades la primera setmana de març de 2011 des d’un d’aquests cotxes que va passar per quasi tots els carrers, camins i carreteres de l’illa.

Aquest projecte de Google no ha estat exempt de polèmica. De fet, l’empresa ha hagut de fer front a nombroses denúncies i causes judicials per vulneració de la privacitat a països de tot el món. Un exemple és la multa de 100.000 euros i l’obligació de destruir les dades recol·lectades que França va imposar el març del present any a Google per haver enregistrat, a més de les imatges, informació provinent de les connexions i xarxes d’Internet no protegides (missatges de correu electrònic, contrasenyes, i comportament de navegació per Internet).

Des de la IDE menorca tenim previst a mig termini incorporar l’street view als nostres visualitzadors ja que té un gran potencial com a eina de treball (per exemple facilita les comprovacions de camp de la guia de carrers). És una eina excel·lent que pot complementar la informació i les funcionalitats de les nostres aplicacions i millorar el servei als nostres usuaris. De moment ja està disponible al racó del desenvolupador de la IDE menorca, un exemple d'integració dels serveis de la IDE menorca i el google street view.  

 

 
 
  
 

Mapa dels hàbitats forestals de Menorca.

El projecte LIFE Boscos "Gestió Forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic", ha generat nova informació territorial sobre Menorca. Es tracta de set mapes de classificació dels hàbitats forestals de l'illa:
 

  1. Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat principal
  2. Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat secundari
  3. Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat acompanyant
  4. Hàbitats Forestals d'Interès Comunitari. Hàbitat principal
  5. Hàbitats Forestals d'Interès Comunitari. Hàbitat secundari
  6. Hàbitats Forestals d'Interès Comunitari. Hàbitat acompanyant
  7. Hàbitats forestals, generalització segons Projecte LIFE+BOSCOS
     


 
 
Podeu consultar amb més detall els mapes clicant a l'enllaç (IDE menorca) del mapa dinàmic adjunt a aquesta notícia o clicant aquí.

Properament el projecte LIFE Boscos i la IDE Menorca publicaran mapes microclimàtics de Menroca.
 
 
  
 
Ja està en funcionament la nova versió del Iframe IDEmenorca

Avui, dia 30 de setembre de 2011, s'ha publicat la versió 1.1 del visor de la IDE Menorca incorpora algunes novetats d'interés entre les que destaca el nou Iframe (o Iframe avançat), que permet afegir a qualsevol pàgina web de manera molt senzilla un visualitzador amb totes aquelles capes d'informació territorial que de Menorca així com amb algunes funcionalitats d'interés com la guia de carrers, un cercador de topònims, la possiblitat d'afegir el google street view i el google earth.D'aquesta Manera es multipliquen els potencials usos de l'Iframe que ja s'ha començat a integrar en pàgines de tercers com és el cas del web de la polícia de Ciutadella.

D'altra banda s'han afegit al visualitzador de la IDE algunes funcionalitat addicionals. A més de la possiblitat de visualitzar el google street view i el google earth, s'ha creat un localitzador de coordenades i un selector de sistema de referència.

Així mateix s'informa que ja s'ha començat ha preparar la versió 1.2 del visualitzador IDE menorca que incorporarà la possiblitat de posar marcadors al mapa, eines de dibuix i de mesura de distàncies, superfícies i càlcul de perfils del terreny.  La nova versió, que també està sent desenvolupada des de SILME (que forma part del nucli de la IDE Menorca), estarà disponible abans de final d'any.

Aquestes noves funcionalitats i moltes altres que vindran properament s'espera que millorin i potencïin el servei que ofereix la IDE menorca d'accés, consulta i ús de la informació territorial.
 

 
 
  
 
Publicació de mapes climàtics a la IDE Menorca.

Noves capes d’informació ambiental es publiquen avui 27 d’octubre de 2011 a la IDE Menorca. Son vint mapes climàtics que proporcionen una informació inèdita sobre les singularitats de la climatologia illenca. Els mapes han estat elaborats per l'OBSAM en el marc del projecte LIFE+BOSCOS, a partir de les sèries de dades climàtiques entre 1950 i 2008 de diverses estacions meteorològiques de Menorca.

Aquests mapes climàtics representen les temperatures estacionals i anual (màxima, mitjana i mínima), així com la precipitació mitjana (estacionals i anual) de l’illa. Tota la cartografia ha estat elaborada amb tècniques pròpies de l’estadística espacial (o geoestadística): a partir de la localització d’entre nou (en el cas de la temperatura) i de vint-i-cinc (en el cas de la pluviometria) estacions meteorològiques, s'ha realitzat una interpolació per el mètode del invers de la distància (o IDW) per a cada variable. Podeu consultar detalls metodològics a la memòria dels treballs.

El resultat són vint capes d’informació que aporten coneixement sobre com es distribueixen les variables climatològiques damunt Menorca. I que aporten una informació molt valuosa per a la gestió de l’illa, donat que pot tenir moltes aplicacions :

Per una banda ajuda a entendre el perquè de la distribució present dels hàbitats forestals (boscos i marines) a Menorca. Per altra banda, permet detectar en quines zones de l’illa hi ha un major dèficit hídric i són, per tant, més vulnerables al canvi climàtic. A més a més, aquesta cartografia permetrà fer simulacions de canvi climàtic futur a Menorca en base a les prediccions d’organismes internacionals.

Finalment aquesta informació climàtica, combinada amb altre informació (p.ex. censos d’ocells o papallones), pot ajudar a determinar la idoneïtat d’un territori per a les diferents espècies vegetals i animals de l’illa i permet quantificar el valor de conservació que té un indret concret.
 

 
 
  
 

La IDEIB publica la orto ràpida 2010 (4 de novembre 2011)
 

El Govern de les Illes Balears publica avui a través de la Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB) la orto ràpida de 2010. La ortofoto, d’excel·lent qualitat, s’ha realitzat a partir d’un vol fotogramètric de setembre de 2010 i té una resolució espacial de 25 cm de píxel.

Aquesta imatge, que completa la sèrie d’imatges aèries disponibles de Menorca, té un valor social i econòmic molt elevat. Disposar d’imatges actualitzades del territori aporta coneixement i dinamitza la societat de la informació, especialment quan aquestes imatges es publiquen i distribueixen a través dels canals de les Infraestructures de Dades Espacial (IDE).Les aplicacions d’aquesta imatge són tan diverses que resulta quasi impossible enumerar-les totes: gestió i ordenació del territori, planificació d’infraestructures, base per elaboració de cartografia (bàsica i temàtica), medi ambient, turisme, base de localització de múltiple informació, etc.

La ortofoto que la IDEIB ha publicat en el servei de mapes web (WMS) següent,
http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_OR2010_R25/MapServer/WMSServer , es pot consultar qualsevol dels nodes de les IDE de Balears:

IDEIB: www.ideib.cat
IDE Menorca: http://ide.cime.es/visoride

Remarcar, per últim, el fet que la cartografia en general, i les ortofotos en particular, constitueixen una infraestructura sobre la que, de manera directa o indirecta, es recolza una important part de l’activitat econòmica de la nostra comunitat. Els nodes de la IDE Balears tenen com objectiu facilitar i afavorir aquesta activitat econòmica aportant informació territorial i eines de consulta i ús a la mateixa.
 

 
 
  
 
Noves funcionalitats al visualitzador IDE: Iframe amb marcadors personalitzats (novembre 2011)

Divendres passat, 18 de novembre de 2011, s’han publicat noves funcionalitats al visualitzador IDE. Aquestes noves eines, desenvolupades íntegrament desde SILME per l’equip IDE menorca, incrementen notablement la utilitat del visor i donen resposta a un seguit de peticions que els usuaris del visualitzador IDE Menorca han fet durant els darrers mesos.

Les noves eines s’han integrat al menú eines del visualitzador.

EINES DE MESURA.
Aquesta ha estat una de les peticions més freqüents dels usuaris des que el visor IDE va començar a funcionar l’agost del present any. La eina permet mesurar línies, àrees i també conèixer l’altitud sobre el nivell del mar i elaborar perfils.

MARCADORS I IFRAME.
Poder afegir marcadors al visualitzador i a l’iframe no ha estat tant sol·licitat per par dels usuaris però l’equip IDE menorca ha valorat aquesta funcionalitat com estratégica de cara a millorar, sobretot, les possibilitats d’ús de l’IFRAME. En el document d'aquest enllaç s'explica com utilitzar aquesta nova funcionalitat amb detall.

El resultat el podeu observar al següent mapa dinàmic que presenta un exemple d’us de l’IFRAME. Els usuaris poden ara, amb un simple copiar i retallar, incoroporar mapes dinàmics amb contingut propi (provinent d’un KML) només amb un copiar i enganxar.
L’objectiu ara a mig plaç, pel que fa a funcionalitats del visualitzador de cartografia, no és tant el d’incorporar noves eines sinó millorar la integració de les existents per facilitar-ne l’ús al màxim.

Esperem que aquest nou esforç sigui d’utilitat i a més de facilitar l’ús i la consulta de la informació territorial de Menorca aporti noves eines per ajudar a dinamitzar l’economia 2.0 a Menorca.
 

 

 
 
  
 
Visualizadors 3D de rutes municipals

La IDE menorca ofereix, des de fa uns dies, un nou servei als ajuntaments de Menorca. És un servei orientat a la promoció turística del municipi que permet que els tècnics municipals que s'encarreguen de la gestió de la pàgina web de l'ajuntament puguin crear un petit visualitzador en tres dimensions d'un camí o una ruta turística en el municipi.

Els tècnics només han de preparar un arxiu KML amb una ruta i punts d'interès. Desprès amb l'ajuda d'una petita aplicació zona d'accés restringit de la IDE menorca podràn crear el codi html que hauràn d'incorporar en la pàgina web municipal.

En realitat el que es crea és un iframe que integra tecnologia de Google Earth, que possiblita el vol en tres dimensions i OpenLayers, que permet la visió en dos dimensions de la mateixa zona.


Exemple d'integració d'un visor 3D de la IDE menorca en un espai web.

En aquests momentsl'Ajuntament des Migjorn Gran ja ha publicat a la seva pàgina web 4 rutes turístiques pel municipi. L'ajuntament de Sant Lluís també s'ha sumat a la iniciativa i ha creat ja 17 rutes. L'Ajuntament des Castell l'ha fet servir per il·lustrar la notícia de recuperació d'un camí. Així mateix, l'Ajuntament de Maó i es Castell ja estan començant a preparar rutes per publicar en els seus respectius espais web.

 
 
  
 
Menorca a vista d'ocell

Sempre amb l'objectiu de facilitar als nostres usuaris la consulta de la informació territorial de Menorca, hem integrat al visualitzador IDE menorca una nova funcionalitat: el Bird Eye de Bing.

Aquesta Nova funció ofreix a l'usuari la possibilitat de veure el territori no des d'una perspectiva ortogonal (es a dir vertical respecte el territori) sinó obliqua, equivalent a la que tenim quan mirem per la finestreta de l'avió.


Exemple de la vista d'ocell visualitzant tres de les quatre façanes de Santa María de Maó.

Les imatges que podem veure a través del bird eye, que nosaltres em rebatejat com 'vista d'ocell', son imatges capturades en un angle de 45º i ofereixen una millor comprensió del territori i una major sensació de profunditat. És un tipus d'imatge que ens aproxima més a la realitat i que, per tant, ens ofereix una punt de vista de gran valor que és un complement excel·lent a la resta d'informació que ens proporciona la IDE menorca.

La perspectiva obliqua de l'imatge ens permet visualitzar les facanes dels edificis amb l'afegit que l'aplicació ens permet rotar la vista per poder contemplar les quatre cares d'un edifici.

En aquests moments només hi ha disponibles a través del Bird Eye part dels termes municipals de Maó, Sant Lluís, Es castell i Ciutadella. Quan no hi ha imatges disponibles la finestra s'obre en blanc. Per accediri-hi hem d'anar al menú Eines, submenú Vista d'ocell:

 

          Localització de la funcionalitat en el visualitzador de la IDE menorca.

Bing maps és un producte de Microsoft que darrerament s'ha constituït com la major competència de Google maps. En qualsevol cas des de la IDE menorca, amb la voluntat de millorar l'accés a la informació i permetre un millor coneixement del territori, hem integrat ambdues eines a la les més de 600 capes d'informació que hi podeu trobar.

 
 
  
 
Taller de formació de la IDE menorca a l'IES Joan Ramis

Ahir, 27 de febrer de 2012, tècnics de la IDE menorca varen fer una xerrada a al l'institut Joan Ramis de Maó per tal de donar a conèixer entre els alumnes i professors les eines de consulta de la informació territorial que hi ha disponibles en la IDE menorca. La presentació, que es va realitzar a la sala d'actes de l'institut, va ser una introducció breu a la informació, les eines i la filosofia de les infraestructres de dades espacials. Podeu consultar la presentació a l'apartat de documents d'aquesta pàgina o en aquest enllaç.
Alumnos i profesores en la presentación de la IDE como recurso educativo. En la imagen de la derecha los dos técnicos de la IDE menorca.

Desprès de la xerrada es va fer un taller de formació a una de les aules d'informàtica de l'institut dirigida als alumnes de segon curs del grau superior d'informàtica. En la sessió es va explicar què és i com funciona un servei WMS. També es va aprofundir en l'ús de les eines d'iframe i marcadors de la IDE menorca. Podeu veure part del contingut del taller en l'apartat de recursos educatius de la IDE.

Demà, 28 de febrer, es farà el segon taller de formació, dirigit als mateixos alumnes. S'explicarà als futurs tècnics informàtics de Menorca com desenvolupar visualitzadors de mapes a partir de la llibreria OpenLayers, base de dades MySQL, mitjançant programació amb PHP i fent servir els servis OGC de la IDE menorca. Es mostraran també els principis de funcionament de les APIs Google Maps i Google Earth. Podeu veure el taller a l'apartat de recursos educatius de la IDE menorca.

 
 
  
 

Disponible a les IDE de Balears una nova ortofoto de Menorca: la ortofoto de1989

L'octubre de l'any 1988 es va realitzar un vol ortofotogramètric des d'un avió que va sobrevolar les quatre illes de Balears. A l'abril de 1989 es vàren repetir algunes imatges que no havien sortit correctament. El vol es va fer amb l'objectiu de realitar un Mapa Topogràfic de les Illes Balears a escala 1:5000.

Ahir 11 de juliol de 2012 la IDEIB va fer pública aquesta ortofoto després d'un treball d'escaneig dels negatius originals, referenciació i ortorectificació de les imatges dut a terme per SITIBSA. La ortofoto omple el buit d'informació que fins ara existia entre les ortofotos de 1956 i la de 2002.

Disposar d'aquesta imatge, que s'afegeix al conjunt de la sèrie històrica d'ortofotos disponibles, i poder consultar-la i fer-la servir a través de les IDE de Balears representa una altra contribució decisiva a la informació que existeix sobre Menorca i per tant al cada vegada més extens i ben organitzat patrimoni de la informació territorial de base de les Illes Balears. Amb les implicacions socials i econòmiques que se'n deriven.

Podeu consultar la ortofoto al visualitzador de la IDE menorca. La trobareu al menú desplegable de capes de base i podreu comparar amb imatges més recents o anteriors jugant amb la barra de transparència.


Impresió de pantalla del visualitzador IDE menorca amb el llistat d'ortofotos diponible.

Els usuaris avançats podreu accedir a la ortofoto a través del geoservei OGC WMS següent.


http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_OR1989_R50/MapServer/WMSServer

 
 
 
  
 

Sessions de formacó de la IDE menorca als instituts

Ahir dimarts 19 de febrer de 2013, tècnics de la IDE menorca van fer una sessió de formació per a estudiants de primer i segon del grau superior d'informàtica del Institut Ramis de Maó. La sessió, que s'ha organitzat a partir d'una petició de l'institut Ramis al Consell Insular, està enfocada a donar a conéixer als alumnes què és una IDE, quina tecnologia hi ha al darrere d'una infraestructura de dades espacials, i introduir als estudiants en eines que els poden ser útils en el seu futur professional.


Tècnic informàtic de la IDE menorca durant el taller

En la sessió primera sessió es van realitzar dos tallers, un sobre ús de serveis WMS i l'altres sobre ús de l'Iframe de la IDE menorca. Divendres d'aquesta setmana es realitzarà la segona sessió formativa amb un taller sobre programació d'aplicacions web de mapes fent servir la llibreria de codi obert Openlayers.

Tots els tallers es troben disponibles a l'area de recursos educatius d'aquesta pàgina.

Esperem que els tallers siguin de l'interès dels alumnes i els ajudin a millorar les seves perspectives laborals futures.


 

 
 
  
 

Primeres jornades d'informació territorial de Menorca

El proper divendres dia 8 de novembre es celebrarà al saló de plens del Consell Insular (Maó) les primeres jornades d'informació geogràfica en què es presentara la IDE menorca com a plataforma d'accés i consulta de la informació territorial de Menorca.

Les jornades, que tindràn una durada de 3 hores, s'inicaran amb una presentació del Conseller d'Ordenació del Territori i finalitzaran amb una intervenció del President.

S'hi presentaran un seguit de nous blocs d'informació que es podran trobar a la IDE a partir d'aquell mateix dia així com algunes noves aplicacions que s'han desenvolupat des de la IDE en col·laboració amb diferents Departaments del Consell Insular.

 

Les presentacions s'han organitzat en tres blocs: El servei intern per a l'administració (10:15 a 11:00, el servei d'informació territorial per a ciutadans (11:30 a 12:30), i la IDE de futur (12:30 a 13:00). Podeu consultar el programa aquí.


 


 
 
  
 
Taller de formació de la IDE menorca a l'IES Joan Ramis

El 31 de gener de 2014, tècnics de la IDE menorca varen fer una xerrada a al l'institut Joan Ramis de Maó per tal de donar a conèixer entre els alumnes i professors les novetats de la IDE menorca que s'han desenvolupat durant el 2013. La presentació, que es va realitzar a la sala d'actes de l'institut conjuntament amb una sessió BetaBeers, va ser una introducció breu a la IDE menorca així com des de quins punts de vista es pot emprar. Podeu consultar la presentació en aquest enllaç.

 

Implementant una aplicació territorial per a dispositius mòbils:
JQuery Mobile + WebMapping + Phonegap


El 17 de febrer es va fer un taller de formació a una de les aules d'informàtica de l'institut dirigida als alumnes de segon curs del grau superior d'informàtica. En la sessió es va explicar com poder implementar aplicacions per a dispositius mòbils en entorn JQuery Mobile, que consumeixin informació territorial a partir d'OpenLayers i connexions a serveis WMS. Finalment, es va una introducció a PhoneGap per tal d'integrar el codi en applicacions per diverses plataformes. Podeu trobar tot el material del WorkShop a l'apartat de recursos educatius de la IDE.

 
 
  
 
Curs bàsic d'introducció als Sistemes d'informació GeogràficaObjectiu:


L'objectiu del curs és el d'introduir els conceptes bàsics dels Sistemes d'Informació Geogràfica a l'alumne.

La IDE de Menorca proporciona gran quantitat d'informació geogràfica que sovint no es pot aprofitar al màxim perquè no se sap ben bé com. Com podem fer un mapa de la xarxa viària segons la titularitat de les vies? Quants metres quadrats de parcel·les urbanes hi ha a una urbanització? Quants metres lineals de xarxa d'aigua en mal estat hi ha a un municipi?

Totes aquestes preguntes es podran resoldre a través del curs, que mitjançant una part teòrica i d'una sèrie d'exercicis pràctics que es realitzaran mitjançant l'eina Quantum GIS (software lliure), ens permetran assolir els següents objectius.

1. Entendre els conceptes bàsics de SIG

• Definició
• Conceptes bàsics de cartografia

• Formats (vector & raster)

2. On trobar informació geogràfica
• Visualització (WMS, visors de mapes...)
• Descarrega (descarrega des de la web...)

3. Com obrir i exportar aquesta informació. Formats y sistemes de coordenades
• Vector, raster, taules
• Sistemes de coordenades geogràfics / projectats
• Transformacions de coordenades

4. Com representar correctament aquesta informació
• Visualització / Simbologia
• Etiquetatge
• Crear un mapa

5. Selecció i consulta d’informació
• Manual
• Per localització (per capa, per area d’influència)
• Per atributs o alfanumèrica (filtres)

A qui s'adreça:

El curs s'adreça principalment a tècnics que necessitin introduir-se per primera vegada en el món dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), a delineants del món CAD que no coneguin la potència dels SIG i a tota aquella persona que vulgui fer una aproximació a aquestes eines de gestió d'informació geogràfica.

Documentació i presencialitat

El curs inicialment es va plantejar com a un curs presencial destinat als tècnics de l'Administració, i així ha estat en les primeres edicions. Com que hi ha hagut demanda de poder realitzar el curs per part de tècnics no vinculats a l'Administració, s'ha decidit posar tota la documentació en format PDFa l'abast de tothom i seguir restringit el curs presencial als tècnics municipals.

Eines:

L'eina SIG principal que emprarem serà el Quantum GIS, que és lliure i sense cost. Tant les dades que s'empraran com el Quantum GIS i altres eines SIG puntuals que s'utilitzaran són públics i descarregables a través d'Interent

 
 
  
 
Sessió de demostració IDE menorca per a professionals
 

Ahir es va celebrar una jornada de demostració en el marc de la iniciativa Pla + TIC del Consell Insular en què tècnics de la IDE menorca van explicar a professionals menorquins que treballen amb el territori (geògrafs, enginyers, arquitèctes, biòlegs, ambientòlegs, etc.) algunes eines gratuïtes per treballar amb la informació territorial de les IDE.  

Durant la sessió, que va durar un hora i mitja, es recordar que la IDE menorca s'engloba dins els projectes IDE a nivell europeu i que, en aquest sentit és importantíssima la col·laboració i coordinació amb les IDE d'altres administracions i molt especialment amb l'IDEIB. De manera que des dels visualitadors de l'IDE menorca es pot veure informació que prové, en realitat, no només dels servidors de SILME (consell + ajuntaments) sinó també informació que prové dels servidors del Govern Balear o dels diferents ministeris.


La jornada es va celebrar a la sala B1 del CIMe que va quedar petita. Alguns dels assistents van haver de seguir la sessió des del passadís.


 Les eines que es varen mostrar foren les següents:

QGIS (http://qgis.org). Programari lliure i gratuït de SIG (sistemes d'informació goegràfica) que permet la visualització de la informació de les IDE a través dels serveis WMS. I permet integrar la informació pròpia (ja sigui elaborada amb Autocad o des del propi QGIS, o altre sistema) en un únic projecte amb la informació consultada dinàmicament a través dels serveis WMS. L'IDE menorca ha elaborat un tutorial específic d'introducció a aquest programa que podeu consultar a l'apartat de recursos educatius de l'IDE menorca.

Geoconverter (http://geobide.es). Programa amb una llicència gratuita completament funcional (només limitada a determinats formats d'arxiu poc habituals) que permet la conversió de formats d'arxiu de cartografia així com la conversió de sistemes de referència.

Arcv2CAD (http://www.guthcad.com.au/arcv2cad.htm). Programa amb una versió de proves de 30 dies que permet convertir fitxers shapefiles (propis dels sitemes d'informació geogràfica) a un DXF separant per capes en funció dels valors d'un atribut.

Draftsight (http://www.3ds.com/es/productos-y-servicios/draftsight/descargar-draftsight/). Programa gratuït de disseny assistit per ordinador completament compatible amb AutoCad.


Volem agrair a tots els assistents l'interès i la seva presència (i la calor que vam haver de suportar). Properament obrirem la possiblitat de realitzar un curs específic d'aquestes eines també a través del Pla + TIC del Consell Insular. 
 
Altres Noticies
 

Desenvolupa:
SILME
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Mao  Ajuntament de Ciutadella  Ajuntament de Alaior  Ajuntament des Castell  Ajuntament de Sant Lluis  Ajuntament des Mercadal  Ajuntament de Ferreries  Ajuntament des Migjorn Gran
En xarxa amb:
IDEIB
 
© Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
+34 971 356 265
cartografia@cime.es
Avís Legal | Accessibilitat | Contacte | XHTML 1.0 | CSS 2.1
CIME