Marc legal

Les IDE (infraestructures de dades espacials) són una iniciativa de les administracions públiques que deriva de la Directiva Europea INSPIRE i es regulen a partir d'un seguit de lleis i nomativa tant a nivell Europeu com estatal. Us en fem una relació de les normes més rellevants.

Reglament 1089/2010

Reglament de 23 de novembre de 2010 pel que s'aplica la Directiva 2001/2/CE del Parlament Europeu i del Consell a allò que fa referència a la interoperabilitat de conjunts i serveis de dades espacials

Directiva 2007/2/CE (INSPIRE)

Directiva de 14 de març de 2007 per la que s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea. La directiva es coneix com directiva INSPIRE.

Directiva 2003/4/CE

Directiva de 28 de gener de 2003 relativa a l'accés públic a la informació mediambiental

Llei 14/2010

Llei sobre les infraestructures i serveis d'informació geogràfica a Espanya que transposa la Directiva Inspire (2007/2/CE). És coneguda com llei LISIGE

Ordre FOM/956/2008

Ordre per la que s'aprova la política de difusió pública de la informació geografica generada per la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional (Nacional)

Llei 37/2007

Llei sobre la reutlització de la informació del sector públic.

Reial Decret 1545/2007

Reial Decret a través del qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional

Reial Decret 2612/1996

Reial Decret pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986 d'11 de juliol, on es defineix la competència municipal d'actualització de la cartografia corresponent a les adreces postals.

Compendi legislació

Compendi de lleis i reals decrets que regulen l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Llei 11/2007, RD 1671/2009, RD 3/2010, RD 4/2010

 
Altres Noticies
 

Desenvolupa:
SILME
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Mao  Ajuntament de Ciutadella  Ajuntament de Alaior  Ajuntament des Castell  Ajuntament de Sant Lluis  Ajuntament des Mercadal  Ajuntament de Ferreries  Ajuntament des Migjorn Gran
En xarxa amb:
IDEIB
 
© Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
+34 971 356 265
cartografia@cime.es
Avís Legal | Accessibilitat | Contacte | XHTML 1.0 | CSS 2.1
CIME