VISUALITZADORS IDE

 
  
 

Visualitzador IDE d'equipaments públics

 
La informació que s'hi pot consultar prové majoritàriament de l’enquesta d’infraestructures i equipaments locals de Menorca (EIEL) és un inventari dels equipaments i infraestructures públiques de Menorca que elabora anualment el Consell Insular (a través de la IDE menorca) en col·laboració amb els ajuntaments per requeriment del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Però aquesta no és la única font d'informació, entreu a descobir-ho!

Aquesta aplicació és una primera pedra d'un projecte més ambiciós que ha de servir per optimitzar la gestió de les infraestructures de dotació de servei en col·laboració amb les empreses gestores de serveis públics. I permetre, per exemple, avisar a totes les empreses que gestionen o disposen de xarxes en un carrer determinat que està previst tallar i fer obres en aquell carrer unes dates determinades. D'aquesta manera es poden reduir costos de manteniment (evitant haver d'obrir i re-asfaltar un carrer successivament en pocs anys, per exemple) i disminuir les molèsties als ciutadans.

 
Anar al visualitzador d'equipaments públics

 
Altres visualitzadors:
  Visualitzador restringit

Per poder accedir als visualitzadors d'ús restringit cal disposar d'un usuari i un mot de pas. Són visualitzadors d'ús intern dels tècnics de l'administració local (consell i ajuntaments).

 
  Visualitzador IDE de turisme actiu

Aquest visualitzador és una porta oberta als recursos turístics de Menorca. Un índex georeferenciat de tot allò que pot permetre al visitant (i també als residents, es clar) gaudir i conéixer l'illa.

 
  Visualitzador IDE de medi ambient

És una eina orientada a divulgar els valors del patrimoni natural de l'illa amb el fi de promoure un ús públic i responsable al medi natural. El visualitzador és un encàrreg del projecte LIFE+ Reneix del Departament de medi Ambient del Consell Insular.

 
  Visualitzador IDE menorca

Els visualitzadors web de l'IDE menorca són eines per descobrir i treballar amb la informació territorial de Menorca a través de la web.

 
 
Altres Noticies
 

Desenvolupa:
SILME
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Mao  Ajuntament de Ciutadella  Ajuntament de Alaior  Ajuntament des Castell  Ajuntament de Sant Lluis  Ajuntament des Mercadal  Ajuntament de Ferreries  Ajuntament des Migjorn Gran
En xarxa amb:
IDEIB
 
© Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
+34 971 356 265
cartografia@cime.es
Avís Legal | Accessibilitat | Contacte | XHTML 1.0 | CSS 2.1
CIME