Què és Phonegap?

 

PhoneGap és un framework (marc de treball) de codi obert que permet desenvolupar aplicacions multiplataforma usant HTML5, Javascript i CSS3.

 

Aquest framework dóna la possibilitat d'interactuar amb el maquinari del mòbil: Acceleròmetre, càmera, contactes, geolocalització, sistema d'arxiu, emmagatzematge (bases de dades SQLite).

 

Els sistemes suportats són: iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone 7, Symbian, Bada i WebOS.
 


 

Quan utilitzar PhoneGap?
 

La versatilitat és un dels punts forts de PhoneGap, a continuació s'analitzarà en quines ocasions és recomanable usar aquest entorn de treball:
 

En aplicacions informatives:


 

Les aplicacions informatives tenen com a finalitat mostrar informació estàtica i / o dinàmica de productes, serveis, elements multimèdia (gràfics, textos, vídeos ...)
 

En aplicacions utilitàries
 

Són totes aquelles aplicacions que ens serveixen per fer tasques amb el mòbil, des de la més crucial fins a la més trivial.
 

Les calculadores, llanternes, lectors de QR, etc. serien exemples d'aplicacions utilitàries.
 

En adaptació de Webapp


 

Un dels avantatges de PhoneGap és que es poden crear aplicacions completes fent servir els mateixos llenguatges que s'usen per crear llocs web: HTML5, CSS3 i Javascript. Això permet que amb petites adaptacions es pugui adaptar una aplicació web a una aplicació nativa.
 

 

Quins són els principals avantatges d'PhoneGap?
 

  1. Programació: HTML5, CSS3 i Javascript. Els programadors web es poden adaptar fàcilment al món mòbil mitjançant aquest framework.

  2. Integració amb frameworks de desenvolupament web: JQuery Mobile, Sencha Touch, Dojo, jQTouch entre d'altres.

  3. Rapidesa. Amb PhoneGap pots realitzar una aplicació senzilla en poc temps.

  4. Multiplataforma: El mateix codi font és usat en totes les plataformes.

  5. Stores. Un cop finalitzat el projecte es pot empaquetar i pujar fàcilment a les diferents stores (AppleStore, PlayStore, etc.).

  6. Documentació. A la seva pàgina web oficial, es pot trobar una àmplia secció de documentació amb exemples.

  7. PhoneGapBuild. Disposa d'un potent compilador multiplataforma en el núvol. Permet convertir l'aplicació web en aplicacions mòbils (una per a cada plataforma).

  8. Moda. Només cal fer una ullada a les xarxes socials. PhoneGap és un dels frameworks de moda. Twitter: @ PhoneGap.

 

Quins són els punts febles de PhoneGap?
 

  1. Rendiment: L'HTML, CSS i Javascript ha de ser llegit i interpretat pel navegador web del dispositiu. En canvi una aplicació nativa no depèn del navegador.

  2. No és recomanable per a aplicacions que requereixin d'animacions avançades i càlculs intensius.