Exemple d'ús de la API de la IDE menorca 
I el codi font corresponent:


<html>
<head>
		<script type="text/javascript" src="http://ide.cime.es/sitmun/library/jquery-1.10/jquery-1.10.1.min.js">
		<script src="http://ide.cime.es/sitmun/library/jquery-mobile/jquery.mobile-1.3.2.min.js">
		
		
		
		
		<script language="javascript">

		  var currentTipus = "";
		  var currentCategoria = "";
		  var currentDsCategoria = "";
		  var currentPosX = "";
		  var currentPosY = "";
		  var currentRadiAccio = "";
		  var currentSrs = "4326";
		  var currentCerca = "";
      
		  $(document).on('pageshow', '#pageTipus', function (event) {
		    getTipus();
		  });

			function getTipus() {
			  $.mobile.showPageLoadingMsg('Searching');
			  url = "../tipus.aspx";
			  $.ajax({
			    url: url,
			    cache: false,
			    dataType: 'json',
			    success: function (data) {
			      if (!data.error) {
			        $("#llistaTipus").empty();
			        if (data.encerts != null) {
			          if (data.encerts.length == 0) {
			            alert("no hi ha encerts!");
			          }
			          else {
			            try {
			              $.each(data.encerts, function (i, item) {
			                $("#llistaTipus").append('
 • ' + item.tipus + '

  '); }); } catch (e) { alert(e.toString()); } } //Actualiza la lista $("#llistaTipus").listview("refresh"); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } } else { alert("Error carregant dades."); } }, error: function (data) { alert("Error carregant dades JSON: " + data.responseText); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } }); } function getCategoria(tipus) { currentTipus = tipus; $("#lblBtnTipus_1").html("Tipus: " + currentTipus); $.mobile.changePage('#pageCategoria'); $("#idTipus").html("Categories del tipus " + tipus + ":"); $.mobile.showPageLoadingMsg('Searching'); url = "../categoria.aspx?tipus=" + tipus; $.ajax({ url: url, cache: false, dataType: 'json', success: function (data) { if (!data.error) { $("#llistaCategoria").empty(); if (data.encerts != null) { if (data.encerts.length == 0) { alert("no hi ha encerts!"); } else { try { $("#llistaCategoria").append('
 • TOTS

  '); $.each(data.encerts, function (i, item) { $("#llistaCategoria").append('
 • ' + item.categoria + '

  '); }); } catch (e) { alert(e.toString()); } } //Actualiza la lista $("#llistaCategoria").listview("refresh"); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } } else { alert("Error carregant dades."); } }, error: function (data) { alert("Error carregant dades JSON: " + data.responseText); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } }); } function preparaAprop(idcategoria, dscategoria) { currentCategoria = idcategoria; currentDsCategoria = dscategoria; $("#lblBtnTipus_2").html("Tipus: " + currentTipus); $("#lblBtnCategoria_1").html("Categoria: " + dscategoria); $.mobile.changePage('#pageAprop'); } function onSoc() { if (navigator.geolocation) { $.mobile.showPageLoadingMsg('Searching'); navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); } } function showPosition(position) { currentPosX = position.coords.longitude; currentPosY = position.coords.latitude; $("#lblPosX").html("Lon: " + currentPosX + ""); $("#lblPosY").html("Lat: " + currentPosY + ""); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } function getAprop() { $.mobile.showPageLoadingMsg('Searching'); currentCerca = $("#txtCerca").val(); currentRadiAccio = $("#sliderDistancia").val(); url = "../aprop.aspx?tipus=" + currentTipus + "&categoria=" + currentCategoria + "&cerca=" + currentCerca + "&radiAccio=" + currentRadiAccio + "&posX=" + currentPosX + "&posY=" + currentPosY + "&srs=" + currentSrs; $.ajax({ url: url, cache: false, dataType: 'json', success: function (data) { if (!data.error) { $("#llistAprop").empty(); if (data.encerts != null) { if (data.encerts.length == 0) { alert("no hi ha encerts!"); } else { try { $.each(data.encerts, function (i, item) { var element = '
 • ' + item.nom + ' - ' + item.categoria + '

  '; if ((item.dsmun != null) || (item.dist != null)) { element += "
  "; if (item.dsmun != null) element += "Municipi: " + item.dsmun; if (item.dist != null) element += " (" + parseInt(item.dist) + " m.)"; } element += '
  '; $("#llistAprop").append(element); }); } catch (e) { alert(e.toString()); } } //Actualiza la lista $("#llistAprop").listview("refresh"); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } } else { alert("Error carregant dades."); } }, error: function (data) { alert("Error carregant dades JSON: " + data.responseText); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } }); } function getPoiDetall(idPoi) { $.mobile.changePage('#pagePoiDetall'); $.mobile.showPageLoadingMsg('Searching'); url = "../poiDetall.aspx?tipus=" + currentTipus + "&idPoi=" + idPoi; $.ajax({ url: url, cache: false, dataType: 'json', success: function (data) { if (!data.error) { $("#poiDetall").html(""); if (data.encerts != null) { if (data.encerts.length == 0) { alert("no hi ha encerts!"); } else { try { $.each(data.encerts, function (i, item) { var content = "
  CampValor
  " + key + "" + item[key] + "
  "; $("#poiDetall").html(content); }); } catch (e) { alert(e.toString()); } } //Actualiza la lista $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } } else { alert("Error carregant dades."); } }, error: function (data) { alert("Error carregant dades JSON: " + data.responseText); $.mobile.hidePageLoadingMsg('Searching'); } }); } </script> </head> <body >

  Cerca de Tipus

   
  Inici

  Cerca de Categoria

  Enrere

  Què tinc aprop

  Inici
  Tipus
  Categoria

   
   


  Què tinc aprop
  Enrere

  Detall

  Inici
   
  </html>
 
 

Desenvolupa:
SILME
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Mao  Ajuntament de Ciutadella  Ajuntament de Alaior  Ajuntament des Castell  Ajuntament de Sant Lluis  Ajuntament des Mercadal  Ajuntament de Ferreries  Ajuntament des Migjorn Gran
En xarxa amb:
IDEIB
 
© Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
+34 971 356 265
cartografia@cime.es
Avís Legal | Accessibilitat | Contacte | XHTML 1.0 | CSS 2.1
CIME